Kategori Søker

Marine akvarium, hvordan komme i gang
Søker

Marine akvarium, hvordan komme i gang

Marine akvarium, hvordan komme i gang: tips for å sette opp et marine akvarium, hva som trengs, vedlikehold og kostnader som skal budsjetteres. Å sette opp et marine akvarium er bare det første trinnet. Hvis du allerede har erfaring med et ferskvannsakvarium, vet du med "saltvann" alt blir mer komplisert, spesielt hvis du vil ha et revakvarium, rikt på koraller.

Les Mer

Søker

Hurra! Den grønne økonomien vises i utviklingsdekretet

Det er første gang at den grønne økonomien eksplisitt nevnes i en samling viktige lover som utviklingsdekretet som er godkjent av regjeringen. Dette er nok til å gjøre det til et interessant utgangspunkt i refleksjonen om inngrepene som er nødvendige for å starte den italienske økonomien på en bærekraftig måte, selv om den praktiske gjennomføringen av den selvfølgelig gjenstår å verifiseres.
Les Mer
Søker

Atlas for små kommuner

Skred, skred, flom ... hvilke kommuner er mest utsatt? Hva med de tryggeste regionene? Den hydrogeologiske risikoen resulterer i ras og andre fenomener, hovedsakelig på grunn av jorderosjon. 48,3 prosent av dette fenomenet berører de små kommunene i Italia, som ligger i nesten alle regioner.
Les Mer
Søker

Vann, en universell rettighet

Vann er også i ferd med å bli et felles gode i Europa, tilgang til vann er en universell og grunnleggende rettighet, som det fremgår av en ikke-lovgivningsmessig vedtak godkjent av Europaparlamentet. Teksten godkjent av EU-kommisjonen representerer parlamentets bidrag til å beskytte vannressursene.
Les Mer
Søker

Italia, avløpsvann er et stort problem

Hvordan fungerer avløpsrensing i Italia? Dessverre, ifølge rapporter fra EU-kommisjonen, blir de ikke behandlet ordentlig før de blir utskrevet i sensitive områder. Det er over 143 byer på den italienske halvøya som fremdeles ikke garanterer et passende og ikke-forurensende kloakkanlegg.
Les Mer
Søker

EU og fornybar energi. Hvilke er de minst dydige landene?

EU presser innen ren energi, målet er å nå 2020 ved å dekke minst 20 av energiforbruket fra fornybare kilder, dessverre er det noen land som ennå ikke har tilpasset seg ordrene fra Brussel; la oss se hva EU forteller oss og hvilke land som er mindre tilbøyelige til fornybare kilder.
Les Mer
Søker

Biologisk mangfold læres i skolens Enchanted Garden

Denne larven bor i Enchanted Garden. Å beskytte lokalt biologisk mangfold er også etableringen av et skogsmiljø og en pedagogisk hage for å få barn til å forstå viktigheten av dette emnet. Ideen er sponset av Ricoh Italia og tok form i Vimodrone (Mi) i barnehage- og barneskolen i Via Fiume.
Les Mer
Søker

I byen redder grønt livet ditt

Alle vet at planter hjelper naturen og miljøet, skog er lungene i verden, men ikke alle forestiller seg at enkle busker og eføy kan være frelsen for innbyggere og byer. En ny rapport publisert i tidsskriftet ACS Environmental Science and Technology har fremhevet hvordan trær og busker kan bidra til å redusere nivåene av store luftforurensende stoffer.
Les Mer
Søker

Life + og EUs miljøfond

Finansieringen av 202 nye prosjekter er godkjent under EUs miljøfond. Life + er det europeiske finansielle instrumentet som er dedikert til miljøet og ble lansert i 2007. De siste godkjente prosjektene gjelder tiltak som tar sikte på å beskytte naturen, forbedre miljøpolitikken og implementere informasjons- og kommunikasjonskampanjer om miljøspørsmål.
Les Mer
Søker

Energi fra hydrogen

Utsiktene til en nært forestående slutt på fossile brensler skyver forskere i retning av å identifisere alternative drivstoff, blant disse er en mulighet gitt av hydrogen, H2. Slik ble begrepet hydrogenøkonomi født, settet med strategier rettet mot å utnytte bruken av dette drivstoffet.
Les Mer
Søker

Grønn IKT og IKT for Grønn

IKT-industrien kan være grønnere og være en drivkraft mot grønt for andre sektorer IKT-industrien i verden er ansvarlig for over to av de globale CO₂-utslippene i atmosfæren, mer enn den luftfartssektoren. Videre er vekstraten i sektoren for informasjonskommunikasjonsteknologi avgjort høyere enn i de andre sektorene.
Les Mer
Søker

Miljøapparater favorittene til italienerne

Energi-, plass- og tidsbesparelser styrer kjøp av husholdningsapparater Miljøvennlige husholdningsapparater er likt fordi de sparer penger. Den gjennomsnittlige italieneren bekrefter at han er oppmerksom på miljømessige bærekraftsproblemer, men glemmer ikke å gjøre matte. For et grønt apparat er han villig til å bruke mer, men opp til et visst punkt og så lenge det virkelig er verdt det.
Les Mer
Søker

Illycaffès bærekraftige forsyningskjede

Bak en utmerket kaffe er det en bærekraftig forsyningskjede Bak hver kopp kaffe er det en lang kjede av forretningsprosesser som spenner fra produksjon til produktdistribusjon, og et stort antall mennesker som styrer disse prosessene. Utmerket kaffe oppnås bare hvis du tar hensyn til hele forsyningskjeden, helt fra starten av produksjonskjeden.
Les Mer
Søker

JEME: bærekraft i arbeidslivet

I dag er bærekraft ikke lenger et valg, men en reell nødvendighet for bedrifter. Bærekraft som en nødvendig faktor og ikke bare et valg er oppdraget til JEME (Junior Enterprise Milano Economia), den første juniorbedriften som ble grunnlagt i Italia, i 1998. JEME er en studentforening ved Bocconi University som fungerer som et ekte konsulentselskap.
Les Mer
Søker

Grønt Tyskland, tillater et spørsmål?

Et kraftverk med brunkull i tyske tyske venner bryr seg ikke om vi kommenterer denne nyheten. Elektrisitetsselskapet RWE har kunngjort bygging av et 2,2 GW kullkraftverk med brunkull med 43 effektivitet. Anlegget, som skal bygges i Grevenbroich-Neurath, nær Köln, koster 2,6 milliarder euro, en av de største investeringene RWE noensinne har gjort.
Les Mer
Søker

Sement og bærekraft: en mulig kombinasjon?

En av Holcims produksjonsenheter i Italia Sement og bærekraft: en mulig kombinasjon? Hos Holcim, en av verdens ledere innen produksjon av sement og tilslag, er de overbevist om det. Grønn økonomi betyr ikke å slette fortiden med et svampeslag, men snarere utløse mekanismene for en langsom og dydig forandring som finner sine referansepunkter i folks velvære og beskyttelsen av miljøet.
Les Mer
Søker

Bærekraftig luksus fra Gucci

Bio-nedbrytbare sandaler og øko-briller fra Gucci Bærekraftig mote og luksus er mulig, for folks velvære og miljøbeskyttelse. Dette målet er satt av Gucci, et av verdens ledende merkevarer i luksussektoren som har vært et symbol på Made in Italy-dyktighet i over 90 år. "Gucci er kult, Gucci er graftmanship, Gucci er ansvarlig" understreket Rossella Ravagli, Gucci's Corporate Social & Environmental Responsibility Manager på det ferske showet for Corporate Social Responsibility i Milan.
Les Mer
Søker

Avfallssamfunnet

Det snakkes mye om bevisst forbruk, etiske valg og sunn livsstil, men hver gang jeg forlater huset er det alltid kø utenfor McDonalds. Hvis sosiologer inntil nylig definerte vårt som "forbrukssamfunnet", kan vi i dag snakke om et avfallssamfunn: vi har ikke tid til å "konsumere" et apparat som vi allerede anser som avfall.
Les Mer
Søker

Avfall, rødt flagg for Italia

Vi snakker om avfallshåndtering, og ifølge en rapport fra EU-kommisjonen er de nordlige landene de mest dydige, og det er det røde flagget for Italia. EU-kommisjonen, som analyserte 18 kriterier, var i stand til å tildele grønt, oransje og rødt flagg til de 27 medlemsstatene. Rapporten tar hensyn til estimater for gjenvinning, tariffer for deponering og brudd på regelverket.
Les Mer
Søker

Varedo: stopp ved den forurensende renseren

Et uendrende bilde av de mangeårige problemene med renseanlegget i Varedo. De dårlige nyhetene innbyggerne i området har kjent i noen tid, og det er at det eldgamle miljøproblemet til renseanlegget i Varedo ikke gir noen få problemer i det vestlige Milano og i en del av provinsen Monza og Brianza. Den gode nyheten er derimot i disse dager, og det er at det kompliserte spørsmålet kan løses om et år eller så.
Les Mer
Søker

Bærekraften i kontorlivet

En undersøkelse fra Wakefield Research bestilt av dataselskapet Citrix viser at å hjelpe miljøet kan gis på mange måter, inkludert å gjøre livet på kontoret mer bærekraftig for personer med fjernarbeid og større fleksibilitet. Teknologiene for å gjøre dette eksisterer (inkludert programvare for påvisning av tilstedeværelse selv på mobile enheter), du trenger bare å ønske å bruke dem.
Les Mer